Who is the Interim Manager?

Interim manager to manager od „zadań specjalnych” ukierunkowany na realizację celów w optymalnym czasie i miejscu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji wielu projektów, interim manager jest wynajmowany przez firmy do realizacji konkretnych zadań, w określonym czasie. W oparciu o swoją praktyczną wiedzę proponuje kierunki zmian w architekturze organizacji, przygotowuje precyzyjne plany działań i staje się odpowiedzialny za ich realizację, bądź koordynuje i wspomaga realizację powierzonych celów. Moim głównym celem jest podniesienie efektywności oraz wartości organizacji przez wprowadzenie istotnych zmian. To co robię różni się od pracy typowego konsultanta – zamiast raportu opisującego problem moi Klienci otrzymują listę rekomendacji i kierunków, które wraz z zespołem własnym i Klienta wdrażam w firmie. Każda zmiana struktury czy realizacja projektu ma za zadanie podniesienie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Zadania dla interim managera?

W zależności od potrzeb i skali projektu oraz obowiązującej umowy proponuję moim Klientom współpracę jako: doradca zarządu, pełnomocnik zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu lub jako dyrektor zarządzający. Przejmuję na określony w umowie i projekcie czas zarządzanie biznesem. Dzięki takim rozwiązaniom proces staje się skuteczniejszy i bardziej transparentny, ze względu na większą samodzielność i maksymalnie skróconą ścieżkę decyzyjną. W wielu przypadkach moje działania ukierunkowane są na podejmowanie decyzji inicjujących trudny czas zmian organizacyjnych i personalnych w organizacji.

Dlaczego wynająć interim managera?

Posiadam wysoką skuteczność działania w zakresie redukcji i optymalizacji kosztów, progresji przychodów lub zwiększania efektywności organizacji dla której pracuję. Poprzez skrócenie czasu realizacji poszczególnych faz procesów zarządzania, mogę zaoferować szybkę realizację powierzonych zadań . Jestem przygotowany do standaryzacji i optymalizacji procesów zachodzących w organizacjach biznesowych. W obszarach sprzedażowych, marketingowych, finansowych wdrażam skuteczne metody co wydatnie wpływa na poprawę wyników firmy, a co za tym idzie do generowania zadowalających wyników finansowych.

Zasady współpracy

Oferuje model współpracy B2B (umowa cywilno prawna) z jasno przygotowanymi celami i zadaniami do realizacji w określonym czasie.